Przejdź do treści

Oferujemy Państwu następujące usługi

szkolenia wstępne ogólne – dla nowo zatrudnionych pracowników

szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych

szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

szkolenia z udzielania I pomocy przedmedycznej

sporządzanie dokumentacji powypadkowych

ocena ryzyka zawodowego

opracowywanie instrukcji BHP i PPOŻ

prowadzenie spraw BHP i PPOŻ w firmach

kontrole bieżące i problemowe

porady, doradztwo w zakresie zagadnień dotyczących właściwej organizacji stanowisk pracy, odpowiedniego wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, występowanie czynników szkodliwych i niebezpiecznych na stanowisku pracy, prace szczególnie niebezpieczne, oznakowania w zakładach pracy