Przejdź do treści

ANiGA
BIURO USŁUG BHP

Oferujemy usługi w zakresie BHP i PPOŻ …..

Szkolenia BHP i PPOŻ

Szkolenia wstępne
Szkolenia okresowe

Usługi BHP i PPOŻ

Obsługa BHP (outsorcing)
Wypadki przy pracy
Ocena ryzyka zawodowego
Instrukcje BHP
...

Inne usługi

Audyty BHP
E-szkolenia

MISJA I WARTOŚCI

 • Dbałość o pracownika
 • Poprawa stanu bezpieczeństwa
 • Ciągły rozwój przez systemowe działanie
 • Innowacja
 • Partnerstwo

FIRMA

Biuro Usług BHP oferuje profesjonalną i kompleksową obsługę w zakresie bhp i ppoż dla firm i instytucji. Naszym klientom proponujemy m.in.:

 • szkolenie wstępne ogólne – dla nowo zatrudnionych pracowników,
 • szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych,
 • szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowych,
 • ocenę ryzyka zawodowego,
 • opracowywanie instrukcji BHP i PPOŻ,
 • prowadzenie spraw BHP i PPOŻ w firmach,
 • kontrole bieżące i problemowe,
 • doradztwo i konsultacje.

Nasi klienci

Firmy, które nam zaufały

Powierz nam obsługę twojej firmy

w zakresie ochrony BHP i PPOŻ